25/03/2012

Viiden minuutin sota?


YLEn verkkosivuilla maalaillaan Suomen pahinta uhkakuvaa: "viiden minuutin sota".

Artikkeli on kieltämättä herättänyt keskustelua viikonlopun aikana. Mutta onko skenaario faktaa vai fiktiota?

Artikkelissa mainittujen hyökkäysten suorittaminen onnistuneesti on teknisesti mahdollista. Se kuitenkin edellyttäisi, että kohdejärjestelmiin on suunnattu ympäristötiedustelua teknisten haavoittuvuuksien löytämiseksi, että edellä mainitut tiedusteluoperaatiot ovat jääneet havaitsematta, että hyökkäykset suunnitellaan ja ajoitetaan huoleellisesti ja että niitä johdetaan ja koordinoidaan. Hyökkäysten suunnittelu saattaa edellyttää myös ihmisiin kohdistuvia toimenpiteitä, kuten tietojen kalastelua, kiristystä, huijaamista (esim. saamalla viemään saastunutta muistitikkua kohdejärjestelmään) tai palkkaamista myyräksi. Mikäli jollain taholla on riittävän vahva motivaatio, esimerkiksi poliittinen tai ideologinen, ja riittävät resurssit tämän tekemiseen, niin hyökkäysoperaation onnistuminen on mahdollista: ei välttämättä helppoa, mutta ei mahdotonta. Tässä skenaariossa on oletettavaa, että tekijänä olisi joko valtio tai ideologinen ryhmä, eikä perinteistä verkkorikollisorganisaatiota, koska rikollisorganisaation tavoitteena on usein raha. Verkkorikolliset tarvitsevat toiminnalleen toimivat tietoliikenneyhteydet siinä missä muukin yhteiskunta.

Se faktasta. Fiktiota on taas se, että maa lamaantuisi viidessä minuutissa. Tietojärjestelmien ja –verkkojen lamaantuminen ei ole sama kuin yhteiskunnan lamaantuminen. Yhteiskunnan lamaantuminen kestää pidempään ja edellyttäisi myös, että viranomaisella ja yksityisellä sektorilla ei ole riittävää kykyä hyökkäyksistä toipumiseen ja sitä mukaa palveluiden palauttamiseen yhteiskunnan käyttöön. Kriisinvalmiutta harjoitellaan yhteistoiminnassa julkisen ja yksityisen sektorin kanssa esimerkiksi TIETO-harjoituksissa, mikä osaltaan varmistaa sen, että toipumissuunnitelmat ja niiden harjoittelu eivät pitäisi jäädä pelkästään kauniiksi ajatuksiksi.

YLE:n artikkeli esittää viisi askelta laajamittaisessa hyökkäysoperaatiossa:
  1. Maksuliikenteen häirintä
  2. Tieliikenteen häirintä
  3. Elintarviketoimitusten logistikkajärjestelyiden häirintä
  4. Tietoliikenneverkkojen häirintä
  5. Sähköverkkojen häirintä

Maksuliikenteen häirintä aiheuttaisi Suomelle taloudellisia tappioita myös lyhyessä aikavälissä. Tämä olisi ongelma erityisesti elinkeinoelämälle. Yksittäisten ihmisten kannalta tilanne olisi toinen; elämä ei muutamassa minuutissa vielä kaatuisi. Vaikka kortit eivät toimisi eikä rahaa saisi nostettua automaatista, ei tilanteeseen vähään aikaan reagoitaisi kovinkaan voimakkaasti. Ruokaa on vielä pakastimessa, rahaa lainattaisiin kavereilta tai kauppiaitten kanssa sovittaisiin ruokaostosten maksujärjestelyistä, kunhan tekniset viat saadaan korjattua. Viranomaiset ja vapaaehtoiset järjestöt järjestäisivät soppakeittiöitä ja vedenjakelua. Tilanne olisi hankala, mutta ei mahdoton. Vasta jos tilanne näyttäisi jatkuvan pidempään rupeaisi tilanne muuttumaan: kaupoista ja ravintoloista loppuisi ruoka, apujärjestelyt eivät sujuisi energiapuutteen takia, kansalaiset nousisivat kapinaan ja kaduilla olisi mellakoita. Tästä onkin nopea tie yhteiskunnan lamaantumiseen, mutta tähän vaaditaan pidempää aikajaksoa, kuin se viisi minuuttia. Mikäli toipumissuunnittelu ja –harjoittelu on viranomaisten ja keskeisten elinkeinoelämän toimijoiden kanssa tehty asianmukaisesti, ei tällaiseen tilanteeseen välttämättä edes päädytä.

Tieliikenteen häirintä voisi olla kiusallista, mutta olisiko se vaivan arvoista saatujen hyötyjen osalta? Suomessa on niin vanha autokanta, että voidaan kyseenalaistaa, vaikuttaako kyberhyökkäykset kovinkaan moneen autoon lainkaan… Pääkaupunkiseudun ruuhkatkin ovat  mitättömiä verrattuna jo Keski-Eurooppaan. Ehkä sattuisi muutama keskisormen lihasten revähdys, mutta muilta osin yksityisautoilun kiusaaminen olisi toimenpiteenä kyseenalainen. On siis mahdollista, mutta miksi? Viidessä minuutissa kaaos ei kuitenkaan vaikuttaisi yhteiskunnan lamaantumiseen, vaan se tulkittaisiin perinteiseksi ärsyttäväksi liikenneruuhkaksi.  Tilanne saattaisi jatkua ärsyttävänä pitkäänkin, mutta julkisen liikenteen ja yksityisautoilun häirintä ei välttämättä riittäisi kansalaisten nujertamiseen.

Elintarviketoimitusten logistiikan häirintä olisi yhteiskunnan kannalta ikävä temppu. Sen vaikutukset eivät kuitenkaan lamaannuttaisi yhteiskuntaa viidessä minuutissa. Kaupoissa olisi vielä elintarvikkeita muutamiksi päiviksi, samoin ravintoloissa. Kieltämättä elintarvikkeet rupeaisivat pikkuhiljaa hiipumaan ja hinnat nousemaan kunnes ruoka yksinkertaisesti olisi loppu. Kaupungeissa seuraisi mellakoita ja rötöstelyä. Tähänkään ei päädytä, mikäli toipumissuunnitelmat on tehty ja harjoiteltu.

Tietoliikenneverkkojen häirintä taas olisi pahempi asia, koska se vaikuttaisi moneen muuhun toimintaan. Se vaikuttaisi valtion toimintaan, elinkeinoelämään ja yksittäisiin ihmisiin. Vaikutukset rupeaisi tuntumaan melko nopeasti. Yksittäiseen ihmiseen se ei vaikuttaisi vielä viidessä minuutissa: eihän suomalainen mökkikansa selviäisi hengissä edes kesäkauden, mikäli elämä olisi kiinni siitä, että kännykkä ja netti toimii jatkuvasti ja 24/7. Lähinnä huolet kohdistuisivat siihen, ettei lähimpiin saada yhteyttä eivätkä mahdolliset hätäpuhelut mene läpi. Toki esimerkiksi nettiriippuvaisilla voisi olla tukalat oltavat, kuten monella muullakin, mutta tuskin niin tukalat, että elämä loppuisi seinään. Valtionhallintoon ja elinkeinoelämään tilanne vaikuttaisi tuntuvammin; yhteydet ulkomaailmaan olisivat poikki ja taloudelliset menetykset lähtisivät nousuun. Silti, kansallinen tietoliikennekatkos ei viidessä minuutissa kaataisi koko yhteiskuntaa.

Sähköverkkojen häirintä olisi myös ikävä asia, kuten monet viime aikaisten myrksyjen uhrit voivat vahvistaa. Kriittisimmät toiminnot pyörisivät kuitenkin varavoimalla jonkin aikaa. Silti, pysyvä vaurio energiatuotantoon lienee kaikista pahin skenaario, koska pidemmän päälle; ilman sähköä ei ole tietoliikennettä, eikä tietojärjestelmiä, ja silloin tietoyhteiskunta lopulta kyykähtää. Mutta siihen menee enemmän, kuin viisi minuuttia.

No, kyykähtääkö Suomi?

Suomeen kohdistuva suunniteltu, resurssoitu ja johdettu hyökkäys voisi teknisestä näkökulmasta onnistua. Hyvin tehtynä, se voisi viidessä minuutissa kaataa useampaa yhteiskunnan toiminnallisuuden kannalta keskeistä järjestelmää. Tässä Suomi ei ole paremmassa tai huonommassa asemassa kuin yksikään muu tietoyhteiskunta. Jokaisella yhteiskunnalla (maatalous-, teollisuus- tai tietoyhteikunnalla) on omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Tietoyhteiskunnalla on paljon vahvuuksia, mutta sen teknisen perustan haavoittuvuudet ovat kieltämättä sen heikkous.

Koko yhteiskunta tuskin kuitenkaan kaatuisi samaa vauhtia kuin tietoyhteiskuntaa ylläpitävät järjestelmät ja verkot. Viidessä minuutissa yhteiskunta ei vielä olisi herännyt siihen, mitä tapahtui. Muutamassa päivässä tilanne olisi todennäköisesti toinen, kun vaikutukset rupeavat tuntumaan.

Tässä viitekehyksessä on kuitenkin kaksi kriittistä komponenttia:
  1. Mikä on valtionhallinnon ja yksityisen sektorin kyky selvittää ja toipua resurssoidusta ja kohdistuneesta hyökkäyksestä
  2. Mikä on meidän jokaisen yksilön kriisinsietokyky; kuinka pitkään kestämme kylmää, pimeyttä, nälkää ja tilanteesta johtuvaa tietämättömyyttä menettämättä tilanteen hallintaa? 

Jos toipumissuunnitelmat on tehty ja harjoiteltu, voidaan tilanteesta toipua ennen kuin vaikutukset laajentuvat koko yhteiskuntaan. Jos kriisinsietokykymme on kansallisesti riittävän hyvä, tulemme pärjäämään. Mutta jos emme varaudu kyberuhkiin, on mahdollista, että yhteiskuntamme lamaantuu.

Sen takia Suomen kyberturvallisuusstrategiatyö on käynnistetty poikkihallinnollisella kokoonpanolla, yksityistä sektoria huomioiden. Työ on yhteiskunnan kannalta todella tärkeä. YLE:n toisessa artikkelissa käsitelläänkin tätä kyberturvallisuusstrategiaa; suosittelen lukemaan!

Suomen vahvuudet varautumisessa ovat meidän osaamisen taso ja verkostoituminen. Määrä ja massa eivät aina välttämättä lisää vahvuutta varautumiseen. Yhdessä tekemällä ja oppimalla voimme saavuttaa paljon kyberuhkien torjunnassa. Senkin takia toivon tästäkin postauksesta aktiivista keskustelua ja hyvien ideoiden heittelyä kehiin – miten voisimme yhdessä olla vahvempia sekä torjumaan että toipumaan?