07/03/2012

Saako sanoa kyber?


Monesti, kun käyn esitelmöimässä kyberturvallisuudesta tai kyberpuolustuksesta, käy niin, että joku kuulija lähestyy minua esitelmän jälkeen seuraavalla palautteella: ”Ihan hyvä esitelmä, mutta onko pakko käyttää termiä kyber?” Viimeksi vastasin pilke silmäkulmassa, että ”haittaakse?”.

Pidin itsekin termiä kyber aikoinaan vähän hassuna. Nyt olen muuttanut mieleni. Nyt olen sitä mieltä, että kyber tulisi käsitteenä hyväksyä.

Ensinnäkin kukaan ei ole keksinyt mitään parempaa käsitettä. Kyberturvallisuus ei ole synonyymi tietoturvallisuudelle, verkkoturvallisuudelle, atk-turvallisuudelle, tai millekään muulle turvallisuustermille. Rajapintoja ja päällekkäisyyksiä on, mutta mikään vanha termi ei kata kyberturvallisuuden osa-aluetta. Käsitteistä jaksetaan kyllä keskustella loputtomasti, mutta parempaa käsitettä ei ole esitetty ja keskustelun ydin on loppujen lopuksi ollut se, että ”kunhan ei käytetä sanaa kyber”.

Puolustusvoimat käyttää tällä hetkellä virallisesti termiä ”tietoverkkopuolustus” omasta osa-alueestaan, vaikka termi kyberpuolustus olisi helppokäyttöisempi. Termi tietoverkkopuolustus on harhaanjohtava, koska se antaa ymmärtää, että toiminta rajoittuu vain tietoverkkoihin. Se, että jokin komponentti ei ole tietoverkossa kiinni ei kuitenkaan tee siitä kyberuhkalle ulottumattoman. Tottakai voidaan saivarrellen viitata verkkoteoriaan, jonka mukaan yksikin solmu muodostaa verkon (jonka koko on 1) tai jonka mukaan monta yksittäistä solmua muodostaa verkon, joka nyt vaan sattuu olemaan epäyhtenäinen. Tämä ei kuitenkaan avautuisi kovinkaan monelle.

Mistä termi tietoverkkopuolustus sitten tulee? Epäilen, että sille löytyy kaksi selitystä. Ensimmäinen on se, että kaikkea ilmiöön liittyvää kuvattiin ennen kattotermillä tietoverkkosodankäynti, joka on sittemmin terminä vanhentunut, koska puhdasta tietoverkkosodankäyntiä tuskin on olemassakaan. Toinen syy on se, että ennen kuin termi cyber vakiintui englanninkielessä käytettiin usein ”computer network” –alkuisia käsitteitä, esim. computer network attack, computer network exploit, computer network defence, computer network operations, jne. Kuten arvata saattaa, ovat nämäkin termit käytännössä vanhentuneet, mutta käännös ”tietoverkko” jäi elämään. No, ehkä kolmas selitys on se, että olen itse ollut vakiinnuttamassa termiä ”tietoverkkopuolustus” paremman termin puutteessa. Nyt rupean kuitenkin vahvasti kallistumaan kyberpuolustus käsitteen kannalle.

Pelkäämmekö sitten kyber-sanaa liikaa? Kieletkin kehittyvät ajan myötä kattamaan uusia ilmiöitä ja asioita. Jos ei suomenkielistä vastinetta löydy, onko se niin väärin suomentaa vieraskielistä termiä? Lisäksi kyber kuvastaa tietynlaista kokonaisuutta ja ilmiötä, mihin vanhat termit eivät kykene. Ja loppujen lopuksi; jopa kyber-termin vihaajat käyttävät termiä kyber, sitruunahapan virne naamalla, koska hekään eivät ole keksineet sille mitään parempaa vastinetta. Mutta toisaalta, osaako kukaan sanoa, miksi sana kyber on huono? Minä en osaa. Ja kun siihen tottuu, niin se ei ole enää edes kovinkaan hassu.

Siispä olen ruvennut kallistumaan vahvasti kyberkäsitteen kannalle. Puhun jatkossa kyberturvallisuudesta, kyberpuolustuksesta, kyberuhkista, kybersiitä ja kybertästä. Haittaakse?