09/09/2011

Verkostoavusteinen puolustus ja tietoverkkopuolustus - mitä eroa?

Kesäloman jälkeen on aika palata blogin kirjoittamiseen. Tällä kertaa ajattelin ottaa aiheeksi kaksi ilmiötä, jotka kuulostavat samanlaisilta ja sen takia käytetään ristiin. Tarkoitus on kirjoittaa niiden eroista ja missä ne kohtaavat. Kummatkin ilmiöt lienevät rakkaita lapsia, silä kummallakin on monta nimeä, mutta ei anneta sen häiritä.

Toinen ilmiö on verkostoavusteinen puolustus, jolle löytyy synonyymejä vähän tarkastelukulmasta riippuen: verkostosodankäynti, verkostokeskeinen puolustus, verkston mahdollistamat suorituskyvyt,... Englanniksi on esiintynyt termejä kuten network centric warfare, network based defence ja network enabled capabilities.

Toinen ilmiö on blogini aiheeseen liittyvä, eli tietoverkkopuolustus, jolle myös löytyy synonyymejä vähän tarkastelukulmasta riippuen: tietoverkkosodankäynti, kybersodankäynti, kyberpuolustus, verkkosodankäynti,... Englanniksi on esiintynyt termejä kuten net warfare, cyber warfare, cyber defence, jne.

Verkostoavusteisen puolustuksen perusidea on, että taistelukykyä kasvatetaan verkottamalla päätöksentekijät, asejärjestelmät ja sensorit saavuttaakseen jaettu tilannekuva, nopeampi päätöksenteko ja sitä myöten toiminnan nopeus sekä itsesynkronointi. Länsimaalaiset asevoimat ovat varsinkin viime vuosikymmenenä panostaneet vahvasti verkostoavusteisen puolustuksen kehittämiseen.

Tietoverkkopuolustuksella taas tarkoitetaan "kyberavaruudessa" tapahtuvaa toimintaa, joka on rinnastettavissa perinteisissä toimintaympäristöissä (maa, meri, ilma ja avaruus) tapahtuvaan toimintaan. Tällöin keinovalikoimaan kuuluu vaikuttaminen kyberavaruuden kautta haluttuihin kohteisiin tietyn tavoitteen saavuttamiseksi, mutta myös suojautuminen vastaavanlaista toimintaa vastaan.

Ilmiöinä verkostoavusteinen puolustus ja tietoverkkopuolustus ovat erilaisia. Keskinäisriippuvuuksia kuitenkin löytyy. Verkostoavusteinen puolustus perustuu kolmeen tasoon: fyysinen taso, informaatiotaso ja kognitiivinen taso. Fyysisellä tasolla tarkoitetaan niitä fyysisiä infrastruktuureja, jotka ylipäänsä mahdollistavat verkostoavusteisen toiminnan. Informaatiotasolla tarkoitetaan tässä virtuaalisessa ympäristössä olevaa tietoa, mitä tarvitaan esimerkiksi päätöksentekoon. Kognitiivisella tasolla tarkoitetaan tässä ympäristössä toimivien ihmisten tietämystä ja tilannetietoa. Tietoverkkopuolustuksen menetelmin on mahdollista vaikuttaa verkostoavusteiseen puolustukseen sen fyysisellä tasolla sekä sen informaatiotasolla kohdentamalla hyökkäys infrastruktuuriin ja/tai tietoon. Näin ollen näiden tasojen suojaaminen kyberhyökkäyksiltä on perusedellytys verkostoavusteisen puolustuksen toimintaan. Toisaalta on mahdollista johtaa tietoverkkopuolustusta verkostoavusteisen puolustuksen menetelmin perinteisten suorituskykyjen rinnalla.

Tämä kirjoitus on totta kai räikeä yksinkertaistus kummastakin ilmiöstä, mutta tavoitteena oli korostaa niiden erot unohtamatta niiden liittyminen toisiinsa. Kehottaisin lukijoitani taas aktivoimaan keskustelemaan ilmiöiden keskinäisriippuvuuksista! Ehkä löydämme taas uusia näkökulmia asiaan!