18/06/2011

Hallitusohjelma tunnusti kyberturvallisuuden merkityksen

Uusi hallitusohjelma on vihdoin valmis. Kyberturvallisuuskin nousi osaksi turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, jossa todetaan seuraavaa:
Keskinäisriippuvaisessa maailmassa uudet turvallisuushaasteet, kuten ilmastonmuutos, hallitsemattomat muuttoliikkeet, köyhyys ja eriarvoisuus, epidemiat, kansainvälinen rikollisuus, joukkotuhoaseiden leviäminen, terrorismi ja tietoverkkoihin kohdistuvat hyökkäykset, vaativat laajan turvallisuuskäsityksen mukaista johdonmukaista varautumista.
Tietoverkkojen toimintavarmuus on välttämätöntä modernin tietoyhteiskunnan toiminnalle. Hallitus laatii kansallista tietoverkkoturvallisuutta koskevan kyberstrategian ja osallistuu aktiivisesti alan kansainväliseen yhteistyöhön. Tavoitteena on, että Suomi on yksi johtavista maista kyberturvallisuuden kehittämisessä.
On erittäin myönteistä, että "kyberuhka" on tunnistettu yhtenä merkittävänä turvallisuushaasteena ja että kansallinen kyberturvallisuusstrategia on nostettu esille! Myös kansainvälisen yhteistyön korostaminen on myönteistä, sillä kansainvälinen yhteistyö on kyberturvallisuuden perusedellytys; verkko toimintaympäristönä ei tunnista valtion rajoja. Yhteistoiminnasta ja tiedon vaihdosta on sovittava ennalta riittävän toimintakyvyn saavuttamiseksi. Toimintakyvyllä tarkoitan tässä muun muassa CERT-yhteistyötä sekä valvonta- ja reagointikykyä jne. Lisäksi on tarpeen saavuttaa yhteismitallisuutta politiikka- (policy) ja lainsäädäntötasolla. Töitä saralla kyllä riittää, sillä sellaisistakin perusasioista, kuten kyberkäsitteen määrittelystä ja laajuudesta, ei ole toistaiseksi yhteistä näkemystä.

Kyberturvallisuuden kehittäminen vaatii kuitenkin resursseja. Nähtäväksi jää, miten se kiristyvässä säästöohjelmassa tulee toteutumaan. Viestintäviraston "Verkot- ja turvallisuus"-tulosalueen johtaja Timo Lehtimäki on usein osuvasti todennut, että hän osaa kertoa, mitä nollalla eurolla saa. Se pätee tässäkin asiassa. Toivottavasti tavoitteeseen siis halutaan panostaa, sillä kustannukset tietoverkkohyökkäykseltä toipumisesta saattavat nousta korkeiksi, ellei varautumisesta ole asianmukaisesti huolehdittu.

Todettakoon kuitenkin, että maininta hallitusohjelmassa on kyberturvallisuuden kehittämisen kannalta valo tunnelin päässä, eikä se tällä kertaa taida olla se vastaan tuleva pikajuna...